โรงแรม 5 ดาว พัทยา | ประเพณีวันไหลพัทยา

ประเพณีวันไหลพัทยา หากเอ่ยถึงวันไหลแล้ว หลายคนคงนึกถึงบรรยากาศ และภาพความสนุกสนานของเมืองพัทยา ซึ่งเทศกาลวันไหลพัทยาเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมของชาวเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากและได้มีประเพณีวันไหลมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เทศกาลวันไหลพัทยา ถือว่าเป็นประเพณีเชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีสงกรานต์ เนื่องจากเทศกาลวันไหลพัทยาจะนิยมจัดขึ้นในช่วงวันที่ 19 เมษายนของทุกปี ซึ่งปกติแล้วประเพณีสงกรานต์จะเริ่มเล่นกันระหว่างวันที่ 13-15 ของเดือนเมษายน ส่วนของภาคตะวันออกจะแตกต่างจากที่อื่น คือ จะเริ่มเล่นสาดน้ำกันประมาณวันที่ 16 เมษายนและจะจบในวันที่ 19 เมษายน โดยเรียกกันว่า “วันไหล” นั่นเอง ซึ่งกิจกรรมในงานวันไหลพัทยาจะมีกิจกรรมที่นิยมทำกันมากคือ –… Read More +